Hodnocení kandidátů a profesní psychodiagnostika

Assessment Center a Development Center (AC/DC) slouží jako pokročilé metody výběru vhodných kandidátů a také jako nástroje identifikace potenciálu stávajících zaměstnanců.

Po konzultaci a analýze pracovního místa pro vás navrhneme AC/DC, jehož výsledky odhalí potenciál a kompetence kandidáta nezbytné pro danou pracovní roli.

Obsahem AC/DC je řešení případových studií, modelových situací a hraní rolí, psychodiagnostické testování, strukturovaný rozhovor, zpětná vazba a doporučení dalšího rozvoje (trénink, koučování, mentorování apod.).